Alapítvány

Az Alapítvány neve: „Napsugár Kindergarten” SZÁRI OVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány székhelye: 2066 Szár, Óvoda köz 3.

Alapítványunk a szári óvoda támogatására jött létre a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére.

Évek óta igyekszünk az óvodai nevelés feltételeit javítani, segíteni. Többször támogattuk az eszközök beszerzését, programok szervezését.

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

  • Nemzetiségi kultúra ápolása
  • Az óvodás gyermekek korszerű, színvonalas nevelésének támogatása, testi és szellemi képességeinek kibontakoztatását segítő nevelési programok kidolgozásának, alkalmazásának segítéséhez eszközök vásárlása
  • Az egészséges óvodai környezet megteremtése
  • Innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módszerek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása
  • Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása
  • Kirándulások, sport- és kulturális versenyek lebonyolításának támogatása

Alapítványunk közhasznú, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1 %-át.

Adószámunk: 18498882-1-07

Köszönjük a felajánlóknak a támogatást!